Monthly Archive: Tháng Tám 2021

Những món ăn tuổi thơ gây nghiện

Một vài món ăn rất bình dị nhưng đều mang lại những ký ức vô cùng đặc biệt của ngày xưa. Những món ăn tuổi thơ quen thuộc như cây kẹo, hay cái bánh ngày nào đã trở thành một phần ký ức vô cùng sâu sắc đối với tuổi thơ chúng ta.